Kyykkä – Tietosuojaseloste

A. Johdanto

Kyykkä -mobiilipelin käyttäjien yksityisyys on meille hyvin tärkeää, ja olemme sitoutuneet suojelemaan sitä. Tämä tietosuojakäytäntö kertoo, mihin käytämme henkilötietojasi.

Kun hyväksyt tietosuojakäytännön mukaisen toiminnan ensimmäistä kertaa peliä käynnistäessäsi, hyväksyt tietosuojakäytäntömme myös jokaisella tulevalla pelikerralla.

B. Henkilötietojen kerääminen

Seuraavanlaisia henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja käyttää:

– tietoja laitteestasi, mukaan lukien IP-osoite, maantieteellinen sijainti, laitteen tyyppi ja versio, sekä käyttöjärjestelmä;
– tietoja, kuten nimimerkkisi, jotka voit valinnaisesti määritellä pelin asetuksissa;

Ennen kuin luovutat meille toisen henkilön tietoja, sinun tulee saada kyseiseltä henkilöltä lupa hänen henkilötietojensa lähettämiseen ja prosessointiin tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

C. Henkilötietojesi käyttö

Pelin kautta meille lähetettyjä henkilötietoja käytetään tässä tietosuojakäytännössä mainittuja tarkoituksia varten. Voimme käyttää henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

– pelin ylläpito;
– käyttäjätilisi ylläpito;
– pelipisteidesi tallentaminen

Ilman nimenomaista suostumustasi emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille suoramarkkinointia tai tietojen edelleen luovutusta varten.

D. Henkilötietojen jakaminen

Me voimme jakaa henkilötietojasi työntekijöillemme, virkailijoillemme, vakuutusyhtiöllemme, neuvonantajillemme, edustajillemme, hankkijoillemme tai alihankkijoillemme, mikäli tässä tietosuojakäytännössä mainitut käyttötavat sitä kohtuullisesti vaatii.

Me voimme jakaa henkilötietojasi mille tahansa ryhmämme yhtiölle (tämä tarkoittaa tytäryhtiöitä, holdingyhtiötä ja sen kaikkia tytäryhtiöitä), siinä määrin kuin tässä tietosuojakäytännössä mainitut käyttötavat sitä kohtuullisesti vaatii.

Me voimme jakaa henkilötietojasi:

– lain vaatimissa tilanteissa;
– meneillään oleviin tai mahdollisiin oikeudellisiin menettelyihin liittyen;
– laillisten oikeuksiemme perustamiseen, harjoittamiseen ja puolustamiseen (mukaan lukien tietojen luovutus petoksen torjuntaan ja luottoriskin vähentämiseen liittyen);
– jonkin liiketoimintamme tai omaisuuserämme ostajalle (tai mahdolliselle ostajalle); sekä
– sellaiselle henkilölle, jonka uskomme kohtuudella voivan pyytää tuomioistuimelta tai muulta toimivaltaiselta viranomaiselta näiden henkilötietojen jakamista, jos tällaisen tuomioistuimen tai viranomaisen mielestämme kohtuullisen todennäköisesti määräisi kyseisten henkilötietojen jakamista.

Tässä tietosuojakäytännössä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille.

E. Kansainvälinen tiedonsiirto

Keräämäämme tietoa voidaan säilyttää, prosessoida ja siirtää kaikkien toimialueemme maiden välillä, jotta pystymme käyttämään tietoa tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Keräämäämme tietoa voidaan siirtää seuraaviin maihin, joiden tietosuojalait eivät vastaa Euroopan talousalueen tietosuojalainsäädäntöä: Yhdysvallat, Venäjä, Japani, Kiina ja Intia.

Pelissä julkaistavaksi antamasi henkilötiedot voivat internetin välityksellä olla saatavilla maailmanlaajuisesti. Emme voi ennaltaehkäistä tietojesi käyttöä tai väärinkäyttöä kolmannen osapuolen toimesta.

Hyväksyt nimenomaisesti tässä E-osiossa kuvatut henkilötietojen siirtämiset.

F. Henkilötietojen säilyttäminen

Tämä F-osio kuvaa tietojen säilyttämistä koskevat käytäntömme ja menettelymme, joiden tarkoituksena on varmistaa, että noudatamme laillisia velvoituksiamme henkilötietojen säilytystä ja poistamista koskien.

Mitä tahansa tarkoitusta tai useampia tarkoituksia varten keräämiämme henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeen.

Muista tämän F-osion määrityksistä poiketen säilytämme henkilötietoja säilyttäviä dokumentteja (myös sähköisiä dokumentteja):
lain asettamien velvoitteiden mukaisesti:
mikäli uskomme dokumenttien olevan oleellisia meneillään olevan tai mahdollisen oikeudellisen menettelyn vuoksi; sekä
laillisten oikeuksiemme perustamiseen, harjoittamiseen ja puolustamiseen (mukaan lukien tietojen luovutus petoksen torjuntaan ja luottoriskin vähentämiseen liittyen).

G. Henkilötietojen turvallisuus

Järjestämme kohtuulliset tekniset ja organisatoriset varotoimet, joilla pyritään ennaltaehkäisemään henkilötietojesi menetystä, väärinkäyttöä tai muuttamista.
Säilytämme kaikkia meille antamiasi henkilötietoja suojatuilla (salasanoilla ja palomuurilla) palvelimillamme.
Tiedostat, että tiedon siirto internetin välityksellä on luonnostaan turvatonta, emmekä voi taata internetin välityksellä lähetetyn tiedon turvallisuutta.

H. Muutokset

Päivitämme tietosuojakäytäntöä aika ajoin julkaisemalla sivustollamme uuden version. Sinun tulisi silloin tällöin tarkistaa tämä sivu, jotta varmasti ymmärrät tietosuojakäytäntöön tehdyt muutokset.

I. Oikeutesi

Voit pyytää meitä luovuttamaan mitä tahansa sinusta keräämäämme henkilötietoa.

Voimme pidättää pyytämiäsi henkilötietoja lain sallimissa puitteissa.

J. Tietojen päivittäminen

Saatathan tietoomme, mikäli säilyttämämme henkilötietosi vaativat korjausta tai päivitystä.